Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: a) Vì sao amin dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cùng nguyên tử cacbon trong phân tử?

Câu 4:

a) Vì sao amin dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cùng nguyên tử cacbon trong phân tử?

b) Vì sao benzyl amin () tan vô hạn trong nước và làm xanh quỳ tím còn anilin () thì tan kém (3,4 gam trong 100 gam nước) và không làm đổi màu quỳ tím?

Lời giải:

a) Do amin có khả năng tạo liên kết hidro khá mạnh với nước nên dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cũng nguyên tử cacbon trong phân tử.

b) Gốc - có tương tác hút electron mạnh làm giảm mật độ electron của nguyên tử N nên làm tính bazo của anilin giảm gần như không có tính bazo đồng thời làm giảm độ tan của anilin trong nước.

- Nhóm --

- Do nhóm không đính trực tiếp vào vòng benzen nên mật độ electron trên nguyên tử Nito của phân tử lớn hơn tính bazơ không bị giảm đi do đó nó tan tốt trong nước và làm quỳ tím hóa xanh.