Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tùy thuộc nồng độ của dung dịch HNO3, kim loại nhôm có thể khử HNO3 thành NO2, NO, N2O, N2 hoặc NH4NO3

Câu 3:

Tùy thuộc nồng độ của dung dịch kim loại nhôm có thể khử thành , NO, , N2O hoặc . Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng trên.

Lời giải:

Các phương trình hóa học

Al + → Al( + + O

Al + → Al( + NO + O

10Al + → 10Al( + + O

8Al+ → 8Al(++O