Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong quá trình pin điện hóa Zn – Ag hoạt động, ta nhận thấy : A. khối lượng của điện cực Zn tăng

Câu 3:

Trong quá trình pin điện hóa Zn – Ag hoạt động, ta nhận thấy :

A. khối lượng của điện cực Zn tăng

B. Khối lượng của điện cực Ag giảm

C. Nồng độ của ion trong dung dịch tăng

D. Nồng độ của ion trong dung dịch tăng

Lời giải:

A – Sai

B – Sai

C – Đúng

D – Sai