Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hóa học là

Câu 3:

Trong các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hóa học là:

A. Kim loại Zn trong dung dịch HCl.

B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C. Đốt dây Fe trong khí .

D. Kim loại đồng trong dung dịch loãng.

Lời giải:

Đáp án B