Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:

Câu 3:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau :

a) , --COOH, , anbumin

b) , CH()COOH, (NH, anbumin

Lời giải:

a) Dùng quỳ tím nhận ra do làm quỳ tím chuyển màu xanh.

- Đun nhẹ dung dịch nhận ra anbumin do có hiện tượng đông tụ.

- Hai dung dịch còn lại cho tác dụng NaOH nhận ra do tạo khi mùi khai làm xanh quỳ tím ẩm.

$$\mathrm{CH}_{3} \mathrm{COONH}_{4}+\mathrm{NaOH}\left(t^{\circ}\right) \rightarrow \mathrm{CH}_{3}\mathrm{COONa}+\mathrm{NH}_{3} \uparrow+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$$

Glyxin có phản ứng nhưng không tạo khí:

$$\mathrm{H}_{2} \mathrm{~N}-\mathrm{CH}_{2}-\mathrm{COOH}+\mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{H}_{2}\mathrm{~N}-\mathrm{CH}_{2}-\mathrm{COONa}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$$

b) Đun nhẹ các dung dịch nhận ra anbumin do có hiện tượng đông tụ.

- Dùng quỳ tím nhận ra (NH do làm quỳ tím chuyển màu xanh.

- Dùng dung dịch nhận ra anilin do tạo kết tủa.