Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Thế nào là hợp chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức sau

Câu 3:

Thế nào là hợp chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức sau :

Lời giải:

Polime là các hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên

Công thức là polietilen với hệ số polime hóa là 30 : do 30 mắt xích etilen tạo thành

Công thức : là công thức của một ankan mạch không phân nhánh có 60C :