Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây tluộc phương pháp nhiệt luyện

Câu 3:

Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây tluộc phương pháp nhiệt luyện:

A. C + ZnO → Zn + CO

B. → 2Al + 3/2

C. → Mg +

D.

Lời giải:

Đáp án A