Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy nêu các chất, các điện cực và các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình: a) Mạ đồng cho một vật bằng thép

Câu 3:

Hãy nêu các chất, các điện cực và các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình:

a) Mạ đồng cho một vật bằng thép.

b) Mạ thiếc cho một vật bằng thép.

c) Mạ bạc cho một vật bằng đồng.

Lời giải:

Để mạ kim loại lên một vật người ta sử dụng thiết bị điện phân với anot là kim loại dùng để mạ còn catot là vật cần mạ (xem thêm bài điện phân).

a) Mạ đồng cho vật bằng thép:

Điện phân dung dịch với ant bằng đồng, catot bằng thép

CatotAnotCu2+ + 2e → CuCu → Cu2+ + 2e Phương trình + dd → dd +

b) Mạ thiếc cho vật bằng thiếc, catot bằng thép

CatotAnotSn2+ + 2e → SnSn → Sn2+ + 2e Phương trình : + dd → dd +

c) Mạ bạc cho vật bằng đồng : Điện phân dung dịch với anot bằng Ag, catot bằng đồng :

CatotAnotAg+ + 1e → AgAg → Ag+ + 1ePhương trình điện phân : + dd → dd +