Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy cho biết: a) Nguyên tắc sản xuất gang và nguyên tắc sản xuất thép

Câu 3:

Hãy cho biết:

a) Nguyên tắc sản xuất gang và nguyên tắc sản xuất thép.

b) Những nguyên liệu sản xuất gang và sản xuất thép.

c) Các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện gang và luyện thép.

Lời giải:

a) Nguyên tắc sản xuất gang: Dùng CO khử oxit sất thành sất theo từng giai đoạn:

→ FeO → Fe

Nguyên tắc sản xuất thép: Oxi hóa các tạp chất trong gang.

b) Những nguyên liệu sản xuất gang : Quặng sắt, chất chảy, than cốc

Những nguyên liệu sản xuất thép: Gang trắng hay gang xám. Sắt thép phế liệu, chất chảy là CaO. nhiên liệu là dầu ma dút, khí đốt, khí oxi.

c) Các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện gang và luyện thép

Luyện gang

Luyện thép: