Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho dung dịch A chứa hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong môi trường H2SO4 loãng

Câu 3:

Cho dung dịch A chứa hỗn hợp ( trong môi trường loãng. Lấy 25,00 ml A rồi chuẩn độ bằng dung dịch 0,025 M thì hết 18,15 ml dung dịch đó. Lại lấy 25,00 ml A nữa rồi thêm vào đó lượng dư dung dịch , lọc, rửa kết tủa, nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi, cân được 1,2 gam.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ mol của các muối sắt.

Lời giải:

a) + + ( + + + O (1)

+ + O → Fe + ( (2)

( + + O → 2Fe + 3( (3)

b) Theo (1) = 0,025.0,01815 = 4,5375. mol

= = 2,26875. mol

Theo (2), (4):

(5) = 7,5. – 1,134. = 6,366. mol = (3)