Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho biết phản ứng K2Cr2O7 + HCI → KCl + CrCl3 + H2O + Cl2

Câu 3:

Cho biết phản ứng

+ HCI → KCl + + O + .

Trong phản ứng này có bao nhiêu phân tử HCl bị oxi hóa?

A. 3

B. 6

C. 8

D. 14

Lời giải:

Đáp án B