Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho bảng số liệu sau: a) Viết công thức cấu tạo của các chất béo nói trên?

Câu 3:

Cho bảng số liệu sau:

a) Viết công thức cấu tạo của các chất béo nói trên?

b) Dầu hướng dương có hàm lượng oleat (gốc của axit oleic) và gốc linoleat (gốc của axit linoleic) tới 85%. Dầu ca cao có hàm lượng gốc stearat và panmitat tới 75%. Hỏi dầu nào đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn. Vì sao?

Lời giải:

a) Công thức cấu tạo của các chất béo

b) Dầu hướng dương đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn do thành phần của nó chứa chủ yếu là các axit béo không no