Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: a) Từ Cu và những hóa chất cần thiết khác, hãy giới thiệu các phương pháp điều chế dung dịch CuCl2

Câu 3:

a) Từ Cu và những hóa chất cần thiết khác, hãy giới thiệu các phương pháp điều chế dung dịch . Viết các phương trình hóa học

b) Từ hỗn hợp các kim loại Ag và Cu, hãy trình bày 3 phương pháp hóa học tách riêng Ag và Cu. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Để tạo ra muối từ Cu:

-Cu tác dụng với rồi hòa tan vào O.

-Cu tác dụng với axit có mặt oxi.

2Cu + 4HCl + + O

tác dụng với muối:

Cu + + .

b) 3 phương pháp tách riêng Ag và Cu từ hỗn hợp:

* Hòa tan hỗn hợp bằng muối Fe(III); Cu tan còn Ag không tan, tách riêng Cu + +

Cho sắt kim loại vào dung dịch thu được đồng.

Fe + + Cu

* Hòa tan hỗn hợp bằng dung dịch HCl có sục khí oxi, Cu tan còn Ag không tan: 2Cu + 4HCl + + O

Điện phân dung dịch thu được đồng

(đpdd) → Cu +

* Đốt cháy hỗn hợp trong không khí, sản phẩm hòa tan bằng dung dịch HCl:

2Cu + → 2CuO

CuO + 2HCl → + O

Lọc lấy Ag không tan, Phần dung dịch đem điện phân:

(đpdd) → Cu +