Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?

A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.

B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như , ,, .

C. Nước thải từ bệnh viện, khu vệ sinh chứa các vi khuẩn gây bệnh.

D. Nước sinh hoạt từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố như asen, sắt... quá mức cho phép

Lời giải:

Đáp án D