Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên là khí thiên nhiên và khí dầu mỏ bằng cách nào sau đây?

Câu 2:

Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên là khí thiên nhiên và khí dầu mỏ bằng cách nào sau đây?

A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò Biogaz.

B. Thu khi metan từ khí bùn ao.

C. Len men ngũ cốc.

D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò.

Lời giải:

Đáp án A