Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít H2

Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp gồm Al và trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp là:

A. 48%.

B. 50%.

C. 52%.

D. 54%.

Lời giải:

Đáp án D

2Al + 2NaOH + O → +

+ 2NaOH → + O

= 0,3 mol

Theo pt: = 2/3 . = 0,2 mol

= 27. 0,2 = 5,4

= 5,4/10 . 100% = 54%