Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom viết phương trình hóa học minh hoạ.

Câu 2:

Hãy so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom viết phương trình hóa học minh hoạ.

Lời giải:

a) Giống nhau: Đều là các kim loại có tính khử mạnh nhưng do có lớp oxit mỏng bền bao phủ nên cả hai kim loại bền vững trong không khí, nước và đều thụ động trong dung dịch đặc, nguội.

Cr + 2HCl → +

2Al +6HCl → +

Al và Cr đều bị thụ động hóa bởi đặc nguội.

b) Khác nhau:

- Al có tính khử mạnh hơn Cr:

- Crom có các số oxi hóa +2, +3, +6.

- Al chỉ có số oxi hóa +3.

- Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm

2Al + 2NaOH + O →

2Na[Al] +