Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt (II) là oxit bazo, các hidroxit sắt (II) là bazo

Câu 2:

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt (II) là oxit bazo, các hidroxit sắt (II) là bazo (Viết các phương trình phản ứng hóa học)

Lời giải:

FeO là oxi bazo : Có phản ứng với axit

FeO + 2HCl → + O

Fe + 2HCl → + O