Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy cho biết thành phần các nguyên tố và ứng dụng của: a) Gang và thép

Câu 2:

Hãy cho biết thành phần các nguyên tố và ứng dụng của:

a) Gang và thép.

b) Gang xám và gang trắng.

c) Thép thường và thép đặc biệt.

Lời giải:

Gang và thép

Gang là hợp kim của sắt với cacbon (2-5%) và một số nguyên tố khác như Si (1 -4%), Mn (0,3-5%), P (0,1 -2%), S (0,01 -1 %).

Gang trắng được dùng để luyện thép. Gang xám được dùng đế đúc các bộ phận của máy, ống dẫn nước, hàng rào, cánh cửa.vv...

Thép là hợp kim của sắt với cacbon (0,01-2%) với một lượng rất nhỏ Si, Mn.