Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch HCl. Lập luận về các trường hợp

Câu 2:

Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch HCl. Lập luận về các trường hợp có thể xảy ra và viết các phương trình phản ứng hóa học.

Lời giải:

3Fe +

Nếu oxi dư 4Fe +

* Sản phẩm có và có thể có Fe dư cho vào dung dịch HCl.

+ 8HCl → + + O

Fe + 2HCl → +

* Nếu lượng trong bình dư chất rắn sau phản ứng có cho vào dung dịch HCl dư.

+ 6HCl → + O