Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho dung dịch A chứa các cation Ba2+, Fe3+, Cu2+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các cation đó trong A.

Câu 2:

Cho dung dịch A chứa các cation , , . Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các cation đó trong A.

Lời giải:

Lấy một ít dung dịch, nhỏ từ từ NaOH vào, lọc lấy kết tủa đem hòa tan bằng dung dịch thấy kết tủa tan một phần tạo thành dung dịch có màu xanh thẫm ⇒ có

+ → Cu

Cu + → [Cu(] +

Phần kết tủa không tan trong có màu nâu đỏ là Fe ⇒ có

+ → Fe màu nâu đỏ.

Lấy một ít dung dịch, nhỏ từ từ và một ít dung dịch loãng vào, thấy xuất hiện kết tủa trắng không tan trong axit . Đó là trong dung dịch có chứa ion

+