Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cách báo quan thực phẩm (thịt, cá..) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

Câu 2:

Cách báo quan thực phẩm (thịt, cá..) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

A. Dùng fomon, nước đá.

B. Dùng phân, đạm, nước đá.

C. Dùng nước đá, và nước đá khô.

D. Dùng nước đá khô, fomon.

Lời giải:

Đáp án C