Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: a) Hãy phân biệt các khái niệm : lipit, chất béo, dầu (ăn), mỡ (ăn)

Câu 2:

a) Hãy phân biệt các khái niệm : lipit, chất béo, dầu (ăn), mỡ (ăn)

b) Về mặt hóa học dầu mỡ ăn khác dầu mỡ bôi trơn máy như thế nào?

Lời giải:

a) Các khái niệm

- Lipit : Là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong các dung môi không phân cực. Litpit chất béo, sáp, steroit, photpho lipit,...

- Chất béo (một trong các loại lipit) : là trieste của glixerol với các axit có mạch cacbon dài không phân nhánh( các axit béo). Chất béo còn gọi là triglixerit.

- Dầu ăn (một loại chất béo) : là các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo không no

- Mỡ ăn (một loại chất béo) : Là các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo no

b) Về mặt hóa học dầu, mỡ ăn có bản chất khác hoàn toàn với dầu mỡ bôi trơn máy :

- Dầu mỡ ăn là các triglixerit (chất béo) thuộc loại este đa chức, được tạo từ glixerol và các axit béo

- Dầu mỡ bôi trơn máy là hỗn hợp các hidrocacbon rắn