Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cần dùng bao nhiêu gam Na2CO3 vừa đủ đề làm mềm lượng nước cứng

Câu 11:

Cần dùng bao nhiêu gam vừa đủ đề làm mềm lượng nước cứng, biết lượng có trong nước cứng trên là 6. mol.

Lời giải:

+ +

= = 6. mol → cần dùng = 6..106 = 6,36. (gam)