Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay dựa chủ yếu vào: A.khí thiên nhiên

Câu 1:

Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay dựa chủ yếu vào:

A.khí thiên nhiên

B.than đá và đá vôi

C.thực vật

D.dầu mỏ

Lời giải:

Đáp án D