Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người?

Câu 1:

Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người?

A. Penixilin, Amoxilin

B. Vitamin C, glucozơ.

C. Seduxen, moocphin

D. Thuốc cảm pamin, Panodol

Lời giải:

Đáp án C