Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy trình bày hiểu biết về: a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn.

Câu 1:

Hãy trình bày hiểu biết về:

a) Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn.

b) Cấu hình electron của nguyên tử crom.

c) Khả năng tạo thành các số oxi hóa của crom.

Lời giải:

a) Vị trí trong bảng tuần hoàn

Crom là kim loại chuyển tiếp ở ô 24, thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB.

b) Cấu hình electron nguyên tử:

hoặc viết gọn [Ar]

Crom là nguyên tố hóa học thuộc nhóm d.

- Độ âm điện 1,55.

- Thế điện cực chuẩn:

(/Cr) = - 0,74V

c) Khả năng thể hiện các số oxi hóa: từ +1 đến +6, trong đó phổ biến hơn cả là các số oxi hóa + 2, + 3, +6.