Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy ghép mỗi chữ cái ở cột trái với mỗi số ở cột phải sao cho phù hợp

Câu 1:

Hãy ghép mỗi chữ cái ở cột trái với mỗi số ở cột phải sao cho phù hợp

Lời giải:

A - 2

B - 3

C - l

D - 6

E - 4