Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy chọn nhận định đúng : A. Lipit là chất béo

Câu 1:

Hãy chọn nhận định đúng :

A. Lipit là chất béo

B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động thực vật

C. Lipti là este của glixerol với các axit béo

D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,...

Lời giải:

Đáp án D