Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Có các lọ hóa chất mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCL2, FeCl3

Câu 1:

Có các lọ hóa chất mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: , (NH4)2SO4 , , , Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch trong các dung dịch kể trên?

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 4 dung dịch

D. 5 dung dịch

Lời giải:

Đáp án D

Nhỏ từ từ dung dịch \(\mathrm{NaOH}\) vào các mẫu thử cho đến dư đồng thời đun nhẹ:

+ Mẫu tạo kết tủa trắng xanh là \(\mathrm{Fe}^{2+}: F \mathrm{e}^{2+}+2 \mathrm{OH}^{-} \rightarrow F \mathrm{e}(O H)_{2} \downarrow\).

+ Mẫu tạo kết tủa nâu đỏ là \(\mathrm{Fe}^{3+}\)

\(\mathrm{Fe}^{3+}+3 \mathrm{OH}-\rightarrow \mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_{3} \downarrow\)

+ Mẫu tạo kết tủa xanh da trời là \(\mathrm{Cu}^{2+}: \mathrm{Cu}^{2+}+2 \mathrm{OH}^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_{2} \downarrow\).

+ Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan là \(\mathrm{Al}^{3+}\) :

\(A l^{3+}+3 \mathrm{OH} H^{-} \rightarrow A l(O H)_{3} \downarrow\)

\(A l(O H)_{3}+\mathrm{OH}^{-} \rightarrow A l(O H)_{4}^{-}\)

+ Hai mẫu sủi bọt khí mùi khai là \(\left(\mathrm{NH}_{4}\right)_{2} \mathrm{SO}_{4}\) và \(\mathrm{NH}_{4} \mathrm{Cl}\).

\(\mathrm{NH}_{4}^{+}+\mathrm{OH}^{-} \stackrel{t^{o}}{\longrightarrow} \mathrm{NH}_{3} \uparrow+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\)