Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Biến đổi hóa học nào là do Al(OH)3 có tính axit?

Câu 1:

Biến đổi hóa học nào là do Al có tính axit?

A. Al (r) → (dd)

B. Al (r) → (r)

C. Al (r) → [AL] (dd)

D. Al (r) → (r)→ Al(r)

Lời giải:

Đáp án C