Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học có gì giống và khác nhau?

Câu 1:

Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học có gì giống và khác nhau?

Lời giải:

Giống nhau: Đều là sự phá hủy kim loại do phản ứng oxi hóa -khử.

Khác nhau:

+ Ăn mòn hóa học do phản ứng trực tiếp, electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

+ Ăn mòn điện hóa do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng điện