Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành 5

Thí nghiệm 1: So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg, Al với nước

- Tiến hành TN:

   + Lấy 3 ống nghiệm

   + Rót nước vào ống nghiệm 1, thêm vài giọt phenolphtalein. Đặt lên giá và cho vào ống nghiệm 1 mẩu Na nhỏ

   + Rót vào ống nghiệm 2 khoảng 5ml O, thêm vài giọt phenolphtalein. Đặt lên giá và cho vào ống nghiệm 1 mẩu Mg nhỏ

   + Rót vào ống nghiệm 3 khoảng 5ml O, thêm vài giọt phenolphtalein. Đặt lên giá và cho vào ống nghiệm 1 mẩu Al đã cạo sạch lớp oxit.

- Hiện tượng:

Khi chưa đun:

   + Ống 1: Khí thoát ra mạnh, dung dịch thu được có màu hồng.

   + Ống 2 và ống 3 không có hiện tượng.

Giải thích: Ống 1 xảy ra phản ứng.

Na + O → NaOH + 1/2 .

Khí thoát ra là dung dịch thu được là dung dịch kiềm nên phenolphtalein chuyển màu hồng.

- Ống 2 + 3: Không có hiện tượng do Mg và Al không phản ứng với O

Khi đun sôi:

   + Ống 1: Khí thoát ra mạnh, dung dịch thu được có màu hồng.

   + Ống 2: Dung dịch thu được có màu hồng nhạt.

   + Ống 3: Không có hiện tượng.

- Giải thích

Ống 2: Mg tác dụng với nước ở nhiệt độ cao tạo ra dung dịch bazơ yếu nên dung dịch có màu hồng nhạt.

Ống 3: Lớp bảo vệ Al ngăn không cho Al tác dụng với nước ở mọi điều kiện

Kết luận:

Khả năng phản ứng với nước Na > Mg > Al.

Thí nghiệm 2: Phản ứng của MgO với nước

- Tiến hành TN:

   + Cho vào ống nghiệm ít bột MgO, thêm 2ml O, lắc nhẹ

   + Lấy 1 giọt chất lỏng nhỏ vào giấy phenolphtalein

   + Sau đó đun sôi chất lỏng, để nguội

   + Nhỏ 1 giọt chất lỏng vào giấy phenolphtalein.

- Hiện tượng:

Trước khi đun, dung dịch làm giấy phenol chuyển màu hồng nhạt

Khi đun sôi, dung dịch làm giấy phenol chuyển sang màu hồng

- Giải thích:

Do MgO tan ít trong nước tạo Mg kết tủa trắng, tan 1 phần trong nước nên làm giấy phenol chuyển màu hồng nhạt.

Khi đun sôi, phản ứng xảy ra mạnh hơn nên dung dịch làm giấy phenol, chuyển sang màu hồng

PTHH:

MgO + O → Mg

Thí nghiệm 3: So sánh tính tan của muối CaSO4 và BaSO4

- Tiến hành TN:

   + Pha chế các dd có cùng nồng độ mol

   + Cho vào ống 1: 2ml dd muối

ống 2: 2ml dd muối

   + Nhỏ vào mỗi ống 5 giọt dd

- Hiện tượng:

   + Ống 1: dung dịch có màu xanh lam

   + Ống 2: xuất hiện kết tủa trắng đục

- Giải thích

   + Ống 1: đã tác dụng 2 phần với tạo ra muối ít tan và muối làm cho dung dịch có màu xanh

   + Ống 2: đã tác dụng với tạo ra muối kết tủa trắng

Kết luận:

Tính tan của 2 muối: (ít tan) > (không tan)

PTHH

+ +

+ + ↓ trắng