Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành 4

Thí nghiệm 1: Ăn mòn điện hóa học

- Tiến hành TN:

   + Rót các thể tích dd NaCl đậm đặc bằng nhau vào 2 cốc thủy tinh

   + Cắm 1 lá sắt và 1 lá đồng vào mỗi cốc

   + Nhỏ vào mỗi cốc 5-7 giọt dd [Fe]

   + Nối lá Fe và lá Cu trong 2 cốc bằng dây dẫn (hình 5.16)

Hình 5.16: Thí nghiệm ăn mòn điện hóa học kim loại sắt

- Hiện tượng:

   + Cốc 1: Không có hiện tượng gì

+ Cốc 2: Xuất hiện kết tủa màu xanh đậm

- Giải thích:

Khi nối dây dẫn, Fe bị ăn mòn nhanh trong dung dịch điện li tạo thành .

Sau đó tác dụng với dd [Fe] tạo ra kết tủa màu xanh đậm là [Fe]

Trong cốc 2:

Ở cực (+) xảy ra sự khử:

+ O + 4e →

Ở cực (-), Fe bị ăn mòn và tan vào dịch: Fe → + 2e

Thí nghiệm 2: Bảo vệ sắt bằng phương pháp bảo vệ điện hóa

- Tiến hành TN:

   + Rót vào hỗn hợp gồm dd NaCl đặc, thêm vài giọt dd [Fe] vào 2 cốc

   + Ngâm 1 đinh sắt vào cốc (1), ngâm 1 đinh sắt được quấn bằng dây Zn vào cốc (2).

- Hiện tượng:

   + Cốc 1: xuất hiện kết tủa màu xanh

+ Cốc 2: lá Zn bị ăn mòn, dung dịch không đổi màu

- Giải thích:

+ Cốc 1:

Đinh Fe bị oxi hóa thành ; tác dụng với dd [Fe] tạo ra kết tủa màu xanh đậm là [Fe]

+ Cốc 2:

   + Zn có tính khử mạnh hơn nên đóng vai trò là cực âm và bị ăn mòn. Dây Zn bị ăn mòn, Fe được bảo vệ nên dung dịch không đổi màu

Ở cực (-): Zn → + 2e

Ở cực (+): O + + 4e →