Sách Giải Bài Tập và SGK

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X. Thang sóng điện từ

1. Những bức xạ không nhìn thấy:

    Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng ngoài miền ánh sáng nhìn thấy còn có những bức xạ không nhìn thấy được, nhưng cũng có tác dụng nhiệt, cũng tuân theo định luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, và cũng gây được hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa như các bức xạ nhìn thấy. VD: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

    Bảng so sánh những bức xạ không nhìn thấy

2. Thang sóng điện từ:

    - Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma (tia phóng xạ) đều có cùng bản chất là sóng điện từ. Sự khác nhau về tần số ( bước sóng) của các loại sóng điện từ dẫn đến sự khác nhau về tính chất và tác dụng của chúng.

     Thang sóng điện từ

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X. Thang sóng điện từ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ