Sách Giải Bài Tập và SGK

Sóng điện từ

I. Sóng điện từ

Khái niệm:

    - là sự lan truyền điện từ trường trong không gian.

Đặc điểm của sóng điện từ:

    - Tốc độ truyền sóng: Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí và cả chân không. Vận tốc truyền sóng trong chân không là: c = 3.. Trong các môi trường khác thì nhỏ hơn.

> > >

     - Bước sóng: Trong chân không sóng điện từ có chu kỳ T có bước sóng là: λ = cT

      - Phương truyền sóng: sóng điện từ là sóng ngang. Vectơ ; luôn vuông góc với phương truyền sóng. Ba vec tơ ; ; tại một điểm tạo với nhau thành một tam diện thuận.

      - Pha dao động: của điện trường và từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

Tính chất của sóng điện từ:

      - Sóng điện từ mang năng lượng.

      - Sóng điện từ bị phản xạ và khúc xạ khi gặp mặt phân cạch giữa hai môi trường như ánh sáng.

      - Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ,.. của sóng.

II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.

Khái niệm:

    - sóng vô tuyến là sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilomet được dùng trong thông tin liên lạc.

Phân loại và so sánh

Tầng điện li là một lớp khí quyển, trong đó các phần tử khí đã bị ion hóa rất mạnh dưới tác dụng của các ia ử ngoại trong ánh sáng Măt Trời. tầng điện ly kéo dài từu độ cao 80÷800 km.