Sách Giải Bài Tập và SGK

Phóng xạ

1. Hiện tượng phóng xạ:

    - Khái niệm: Là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

    A → B + C

    Trong đó hạt nhân phóng xạ (A) được gọi là hạt nhân mẹ. Hạt nhân sản phẩm (B, C) được gọi là hạt nhân con.

    - Các loại tia phóng xạ : có 3 loại tia phóng xạ: tia α, tia β, tia γ.

- Đặc tính của quá trình phóng xạ:

       +) Là một quá trình biến đỏi hạt nhân.

       +) Là một quá trình tự phát và không điều khiển được.

       +) Là một quá trình ngẫu nhiên.

2. Định luật phóng xạ

Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ.

    - Ban đầu có N hạt nhân. Sau khoảng thời gian t số hạt nhân còn lại là:

Phóng xạ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ    Trong đó: T là chu kỳ bán rã. Cứ sau những khoảng thời gian T thì một nửa số hạt nhân hiện có bị phân rã.

    𝜆 là hắng số phóng xạ λ = ln⁡2 /T.

    - Khi đó số hạt nhân đã phóng xạ là: N0 - N(t)

    - Vì khối lượng tỉ lệ thuận với số hạt nhân nên ta có:

Phóng xạ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ