Sách Giải Bài Tập và SGK

Nguyên tắc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

I. Nguyên tắc chung của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

 - Ưu điểm của sóng vô tuyến: sóng vô tuyến có thể truyền đi xa, có thể lan truyền khắp nơi trong khí quyển, chỉ cần hệ thông trạm phát thu mà không cần cáp truyền.

    - Để truyền được thông tin như âm thanh, hình ảnh,... ta đều sử dựng quy trình sau:

       +) Biến các thông tin muốn truyền đi thành các dao dộng điện, những dao động điện này có tần số thấp nên được gọi là tín hiệu âm tần hay thị tần (không thể truyền đi xa vì năng lượng nhỏ)

       +) Dùng sóng điện từ có tần số cao (cao tần), được gọi là sóng mang, truyền thông tin đi xa.

       +) Để sóng mang truyền tải được thông tin của âm tần, ta trộn sóng âm tần với sóng mang, gọi là biến điệu sóng điện từ. (có thể biến điệu biên độ, biến điệu tần số hoặc biến điệu pha). Trong cách biến điệu biên độ: âm tần có tần số là f, sóng mang có tần số là thì sóng biến điệu sẽ có tần số là (để truyền được đi xa) nhưng biên độ biên thiên theo tần số f(thông tin cần truyền đi)

       +) Dùng anten để phát và thu sóng.

       +) Ở nơi thu phải tách sóng lấy sóng âm tần rồi đưa sóng âm tần về thông tin cần truyền đi.

II. Sơ đồ khối của hệ thống phát thanh và thu thanh đơn giản

Hệ thống phát thanh:


Ống nói (micro):

        +) thiết bị biến âm thanh thành dao động điện âm tần

Máy phát dao động cao tần:

        +) tạo ra dao động cao tần ( sóng mang)

Biến điệu:

        +) trộn sóng âm tần với sóng mang

Khuêch đại cao tần:

        +) tăng công suất ( cường độ) của cao tần

Anten phát:

        +) phát sóng ra không gian.

Hệ thống thu thanh:

    -

Anten thu:

       +) thu sóng để lấy tín hiệu.

Chọn sóng:

       +) là 1 mạch dao động LC, dựa vào hiện tượng cộng hưởng để chọn sóng có tần số mong muốn (vì trong không gian có rất nhiều sóng và anten thu tất cả các sóng đó nên cần phải chọn sóng (chỉnh tần số đến tần số của đài mình muốn nghe)

Tách sóng:

       +) tách lấy sóng âm tần

Khuếch đại âm tần:

       +) tăng công suất (cường độ) của âm tần.

Loa:

       +) biến dao động âm tần thành âm thanh.