Sách Giải Bài Tập và SGK

Máy phát điện xoay chiều

I) Máy phát điện xoay chiều một pha.

Khái niệm:

- là máy tạo ra một suất điện động xoay chiều hình sin.

   

Cấu tạo:

    - phần cảm: các nam châm

    Phần ứng: các cuộn dây nối với nhau.

    Phần nào quay sẽ được gọi là rôto, phần nào đứng yên sẽ gọi là stato.

Nguyên tắc hoạt động:

    - dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Phần cảm với p nam châm (p cặp cực) tạo ra một từ thông xuyên qua phần ứng (khung dây). Khi một trong hai bộ phận quay với tốc độ n (vòng/s) thì từ thông qua phần ứng sẽ biên thiên với tần số f = pn, nên ở phần ứng sẽ có một suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số f.

II) Máy phát điện xoay chiều ba pha

Khái niệm:

- là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2π/3.

Cấu tạo:

 - Ba cuộn dây hình trụ giống nhau gắn cố định trên 1 vành tròn tại 3 vị trí đối xứng.

    Một nam chân quay quanh trục O với tốc độ góc ω không đổi

Nguyên tắc hoạt động:

 - tương tự máy phát điện xoay chiều một pha. Khi nam châm quay ừ thông của mỗi cuộn dây sẽ biên thiên với tần số góc ω, cùng biên độ, nhưng lệch pha nhau 2π/3( do ba cuộn dây được đặt tại 3 vị trí đối xứng ( 3 trục của 3 cuộn dây đồng quy tại O và lệch nhau 2π/3)

Ứng dụng:

 - tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha: là hệ 3 dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 2π/3, nếu tải là đối xứng thì 3 dòng điện có cùng biên độ.

Ưu điểm của dòng điện ba pha:

- truyền tải điện năng đi xa tiết kiệm dây, cung cấp điện cho các độ cơ điện ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy xí nghiệp.