Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết Tia X

1. Phương pháp


♦ Định nghĩa Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ đến m

♦ Nguồn phát Do máy X quang phát ra.

♦ Tác dụng

• Khả năng năng đâm xuyên cao

• Làm đen kính ảnh

• Làm phát quang một số chất

• Gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở hầu hết các kim loại

• Làm iôn hóa không khí

• Tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào

♦ Ứng dụng

• Chuẩn đoán hình ảnh trong y học

• Phát hiện khuyết tật trong các sản phẩm đúc

• Kiểm tra hành lý trong lĩnh vực hàng không

• Nghiên cứu thành phần cấu trúc vật rắn

Các công thức

• Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen: I = .e

• Tổng động năng của e khi va chạm đối ca tốt trong 1s:

• Công thức xác định hiệu suất ống Cu - lit - giơ:

Với ∑e là tổng năng lượng tia X

⇒ ∑e = ∑.H

⇒ ∑Q = ∑W(1 - H)

- q là độ lớn điện tích của electron = 1,6. C

- là hiệu điện thế giữa anot và catot của máy (V)

- m là khối lượng các electron; m = 9,1. kg

- là vận tốc cực đại của các khi đập vào đối catot (m/s)

- h là hằng số plank

- là tần số lớn nhất của bức xạ phát ra (Hz)

- λ là bước sóng của bức xạ (m)

2. Ví dụ

Ví dụ 1:

Một ống rơnghen có điện áp giữa anốt và katốt là 2000V. Bước sóng ngắn nhất của tia rơnghen mà ống có thể phát ra là

A. 4,68.m  B. 5,25.m

C. 3.46.m  D. 6,21.m

Hướng dẫn:

Ví dụ 2:

Để bước sóng ngắn nhất tia X phát ra là 0,05nm hiệu điện thế hoạt động của ống Cu-lit-giơ ít nhất phải là

A. 24,84kV  B. 25kV

C. 10kV     D. 30kV

Hướng dẫn:

Ví dụ 3:

Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen là 4. Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là

A. 16,46 kV  B. 16,56 kV

C. 16,66 kV  D. 16,76 V

Hướng dẫn: