Sách Giải Bài Tập và SGK

Dạng 1: Viết phương trình phản ứng hạt nhân

Phương pháp & Ví dụ

Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối để viết phương trình.

Định luật bảo toàn số nuclôn (số khối A)

+

=

+


Định luật bảo toàn điện tích (nguyên tử số Z)

+

=

+

Ví dụ 1:


Trong phản ứng sau đây :hạt X là

A. Electron  B. Proton

C. Hêli        D. Nơtron

Hướng dẫn:

Ta phải xác định được điện tích và số khối của các tia và hạt còn lại trong phản ứng :

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta được : 2 hạt X có

2Z = 0 + 92 – 42 – 57 – 7.(-1) = 0

2A = 1 + 235 – 95 – 139 – 7.0 = 2.

Vậy suy ra X có Z = 0 và A = 1. Đó là hạt nơtron .

Ví dụ 2:

Sau bao nhiêu lần phóng xạ α và bao nhiêu lần phóng xạ β thì hạt nhân biến đổi thành hạt nhân ?

A. 4 lần phóng xạ α ; 6 lần phóng xạ β

B. 6 lần phóng xạ α ; 8 lần phóng xạ β

C. 8 lần phóng xạ ; 6 lần phóng xạ β

D. 6 lần phóng xạ α ; 4 lần phóng xạ β

Hướng dẫn:

- Theo đề ta có quá trình phản ứng:

- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối , ta được :

Vậy có 6 hạt α và 4 hạt β → Chọn đáp án : D.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:

Cho phản ứng hạt nhân . Hạt nhân X có cấu tạo gồm:

A.

54 prôtôn và 86 nơtron.

B.

54 prôtôn và 140 nơtron.

C.

86 prôtôn và 140 nơtron.

D.

86 prôton và 54 nơtron.

Lời giải

Hạt nhân X có: A = 235 + 1 – 94 – 2.1 = 140; Z = 92 – 38 = 54 nên có 54 prôtôn và có 140 – 54 = 86 nơtron.

Chọn A.


Câu 2:

Trong dãy phân rã phóng xạ có bao nhiêu hạt α và β được phát ra?

A.

B.

3α và 7β.    4α và 7β.

C.

D.

4α và 8β.    7α và 4β

Lời giải

Chọn B.


Câu 3:

Kết quả nào sau đây là khi nói về khi nói về định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích?

A.

+ = + .

B.

+ = + .

C.

+ + + = 0

D.

A hoặc B hoặc C đúng.

Lời giải

Chọn C.

Tổng số khối (nuclon) trong phản ứng luôn dương, bằng tổng 2 lần số khói trước hay sau phản ứng.

Câu 4:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nào sau đây?

A.

B.

α;    β

C.

D.

β;    n

Lời giải

Chọn A.

Xét phản ứng hạt nhân: , áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối ta được: Z = 2, A = 4. Vậy hạt nhân chính là hạt nhân (hạt α).

Câu 5:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Lời giải

Chọn D.

Câu 6:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Lời giải

Chọn A.

Câu 7:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Lời giải

Chọn B.