Sách Giải Bài Tập và SGK

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Khái niệm:

    - là dòng điện có cường độ là hàm số sin hoặc cos của thời gian.

    i = cos(ωt + φ)

Những đại lượng đặc trưng:

    -

    i : cường độ dòng điện tức thời.

: cường độ dòng điện cực đại.

    ω: tần số góc w = 2π/T = 2πf

    ωt + φ: pha dao động của i

    φ: pha ban đầu của i

    I = /√2 : cường độ dòng điện hiệu dụng. Ý nghĩa: nếu thay dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện cực đại là bằng một dòng điện không đổi, để tác dụng của 2 dòng điện này là như nhau (công suất như nhau) thì dòng một chiều phải có cường độ là I.

    Khi tính toán, đo lường, ... các đại lượng của mạch điện xoay chiều, người ta chủ yếu tính hoặc đo các giá trị hiệu dụng.

Nguyên tắc:

dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi cho khung dây có N vòng dây, có diện tích S, quay đều quanh trục của nó với tốc độ góc ω, trong một từ trường đều , có phương vuông vuông góc với trục quay. Tại thời điểm ban đầu góc giữa và vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là φ

    Tại thời điểm t, từ thông qua cuộn dây:

    ф = NBScos⁡α = NBS cos⁡(ωt + φ)

    Khi đó trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng:

   Nếu cuộn dây khép kín có điện trở R thì cường độ dòng cảm ứng trong mạch là:

    Đây là dòng điện xoay chiều.