Sách Giải Bài Tập và SGK

Các mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử

    Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch có dạng i = cos⁡(ωt)

    Thì điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = cos⁡(ωt + φ)

    φ là độ lệch pha giữa u và i:

    → u,i có cùng tần số góc, chỉ cần đi tìm mối quan hệ giữa biên độ và độ lệch pha φ.

    Bảng so sáng các mạch điện chứa các phần tử khác nhau