Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (3)

Câu 1:

Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. bị đổi màu.

B. bị thay đổi tần số.

C. không bị tán sắc.

D. không bị lệch phương truyền.

Lời giải

Chọn C.

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.


Câu 2:

Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia γ không phải là sóng điện từ.

B. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

C. Tia γ không mang điện.

D. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.

Lời giải

Chọn A.

Tia γ là sóng điện từ (không mang điện) có tần số lớn hơn tần số của tia X.

Câu 3:

Tia Rơn-ghen (tia X) có

A. cùng bản chất với tia tử ngoại.

B. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

C. điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. cùng bản chất với sóng âm.

Lời giải

Chọn A.

Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma đều có cùng bản chất là sóng điện từ.

Câu 4:

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia tử ngoại là sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

B. Trong y học, tia tử ngoại được dùng để chữa bệnh còi xương.

C. Trong công nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát hiện các vết nứt trên bề mặt các sản phẩm kim loại.

D. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh.

Lời giải

Chọn A.

Tia tử ngoại là sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng

A. Đặc điểm của quang phổ liên tục là phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hóa học của nguồn sáng.

B. Tia tử ngoại luôn luôn kích thích sự phát quang của các chất mà nó chiếu vào.

C. Ứng dụng của tia hồng ngoại là dùng tác dụng nhiệt để tiệt trùng nông sản và thực phẩm.

D. Trong các tia sáng đơn sắc: đỏ, vàng và lam truyền trong thủy tinh thì tia đỏ có vận tốc lớn nhất.

Lời giải

Chọn D.

Chiết suất của thủy tinh tăng dần đối với các ánh sáng theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; v = c/n

Câu 6:

Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí.

B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.

Lời giải

Chọn D.

Tia tử ngoại bị nước, thủy tinh hấp thụ mạnh.

Câu 7:

Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.

B. màu cam và tần số 1,5f.

C. màu cam và tần số f.

D. màu tím và tần số 1,5f.

Lời giải

Chọn C.

Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác tần số và màu sắc của sóng ánh sáng không thay đổi.

Câu 8:

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai ?

A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài cm.

C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí.

D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy hoại tế bào da.

Lời giải

Chọn B.

Tia X cũng không thể đi xuyên qua tấm chì vài cm.

Câu 9:

Bức xạ có tần số nhỏ nhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma là

A. gamma.      B. hồng ngoại.

C. Rơn-ghen.  D. tử ngoại.

Lời giải

Chọn B.

Thang sóng điện từ được sắp xếp theo tần số tăng dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma.

Câu 10:

Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.

B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.

C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại.

D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất.

Lời giải

Chọn B.

Thang sóng điện từ được sắp xếp theo tần số tăng dần là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X (tia Rơnghen), tia gamma.

Câu 11:

Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là vt, vv, vđ. Hệ thức đúng là

A.

>

>

.

B.

<

< .

C. = = .

D. < < .

Lời giải

Chọn B.

Chiết suất của nước tăng dần đối với các ánh sáng đơn sắc theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; v = c/n


Câu 12:

Gọi ε, ε và ε là năng lượng của phôtôn của ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng ?

A. ε > ε > ε.

B. ε > ε > ε.

C. ε > ε > ε.

D. ε > ε > ε.

Lời giải

Chọn B.

ε = hf; trong vùng ánh sáng nhìn thấy, tần số tăng dần theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.


Câu 13:

Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.

D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Lời giải

Chọn A.

ε = hf = hc/λ; không có phôtôn đứng yên;

> .

Câu 14:

Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đỏ, vàng, lam, tím là

A. ánh sáng vàng.

B. ánh sáng tím.

C. ánh sáng lam.

D. ánh sáng đỏ.

Lời giải

Chọn D.

Trong chân không, ánh sáng vùng nhìn thấy có bước sóng sắp xếp từ lớn đến nhỏ là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.


Câu 15:

Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau.

C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

D. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím.

Lời giải

Chọn C.

Các chất rắn hoặc chất khi bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ liên tục.

Câu 16:

Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số

A. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.

B. lớn hơn tần số của tia gamma.

C. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

D. lớn hơn tần số của tia màu tím.

Lời giải

Chọn D.

Sắp xếp theo tần số tăng dần trong thang sóng điện từ là: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia x và tia gama.

Câu 17:

Dãy nào dưới đây xếp theo thứ tự tăng dần của bước sóng ?

A. Tia Gamma, tia X, tia tử ngoại

B. Tia tử ngoại, tia X, tia Gamma

C. Tia X, tia Gamma, tia tử ngoại

D. Tia X, tia tử ngoại, tia Gamma

Lời giải

Chọn A.

Dãy theo thứ tự tăng dần của bước sóng là tia gamma (λ <

m), tia X (λ trong khoảng

m đến m), tia tử ngoại (λ trong khoảng m đến 3,8. m).

Câu 18:

Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ

A. sáng dần khi nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn có đủ bảy màu

B. xuất hiện dần các màu từ màu đỏ đến tím, không sáng hơn

C. vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu

D. hoàn toàn không thay đổi

Lời giải

Chọn C.

Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu.


Câu 19:

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây sai ?

A. Là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím

B. Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh

C. Bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh

D. Hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, và những vật bị nung nóng trên C đều là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh

Lời giải

Chọn A.

Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng lớn hơn tần số sóng của ánh sáng tím.


Câu 20:

Chọn đáp án sai.

Một vật có màu đỏ khi

A. có sự phản xạ lọc lựa ở bề mặt của vật

B. bề mặt của vật hấp thụ mạnh các màu khác trừ màu đỏ

C. bề mặt của vật hấp thụ mạnh ánh sáng màu xanh

D. một tia tới bề mặt luôn cho tia phản xạ là màu đỏ

Lời giải

Chọn D.

Khi chiếu sáng vào vật bằng một tia hoặc một chùm sáng không có tia sáng màu đỏ thì các tia bị hấp thụ hết, không có sự phản xạ nên nói một vật có màu đỏ khi một tia tới bề mặt luôn cho tia phản xạ là màu đỏ là sai.

Câu 21:

Khi nói về quang phổ vạch, khẳng định nào dưới đây là đúng ?

A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó

B. Trong quang phổ vạch hấp thụ, các vân tối cách đều nhau

C. Trong quang phổ vạch phát xạ, các vân sáng và các vân tối cách đều nhau

D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học ở cùng một nhiệt độ đều giống nhau

Lời giải

Chọn A.

Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó.

Trong quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ, khoảng cách giữa các vân tối và vân sáng có thể bằng nhau hoặc không.

Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học ở cùng một nhiệt độ là khác nhau, đặc trưng cho từng nguyên tố đó.

Câu 22:

Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ

A. do các vật có tỉ khối lớn phát ra khi bị nung nóng

B. do các chất khí hay hơi bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát ra

C. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng

D. gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím

Lời giải

Chọn B.

Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ do các chất khí hay hơi bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát ra.

Câu 23:

Bức xạ hồng ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu hồng

B. đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 μm

D. có bước sóng từ 0,75 μm tới cỡ mm

Lời giải

Chọn D.

Bức xạ hồng ngoại là bức xạ có bước sóng từ 0,75 μm tới cỡ mm.

Câu 24:

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng

A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng

B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ

C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng

D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng

Lời giải

Chọn B.

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.

Câu 25:

Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất sóng điện từ ?

A. Tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia catot

B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia catot

C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma

D. Tia tử ngoại, tia beta, tia gamma

Lời giải

Chọn C.

Tia catot và tia beta không phải là sóng điện từ.