Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (3)

Câu 1.

Một máy phát điện xoay chiều roto có 12 cặp cực quay 300vòng/phút thì tần số dòng điện mà nó phát ra là

A. 25Hz.      B. 3600Hz.

C. 60Hz.      D. 1500Hz.

Lời giải

Chọn C.

Ta có f = np/60 = 12.300/60 = 60 Hz

Câu 2.

Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay với tốc độ

A. 480 vòng/phút.

B. 400 vòng/phút.

C. 96 vòng/phút.

D. 375 vòng/phút.

Lời giải

Chọn D.

Ta có f = np/60 ⇒ n = 60f/p = 60.50/8 = 375 vòng/phút

Câu 3.

Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực, roto của nó quay với tốc độ 1800 vòng/phút. Một máy phát điện khác có 8 cặp cực, muốn phát ra dòng điện có tần số bằng tần số của máy phát kia thì tốc độ của roto là

A. 450 vòng/phút.

B. 7200 vòng/phút.

C. 112,5 vòng/phút.

D. 900 vòng/phút.

Lời giải

Chọn A.

Máy phát điện 1: = /60 ; Máy phát điện 2: = /60

Để = thì = / = 1800.2/8 = 450 vòng/phút.

Câu 4.

Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp tạo ra dòng điện có tần số 50Hz. Tốc độ quay của roto là

A. 375vòng/phút.

B. 1500vòng/phút.

C. 750 vòng/phút.

D. 3000 vòng/phút.

Lời giải

Chọn B.

f = np/60 ⇒ n = 60.f/p = 60.50/2 = 1500 vòng/phút.

Câu 5.

Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp có suất điện động hiệu dụng 200V, tần số 50Hz. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb.Lấy π = 3,14, số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng là

A. 127 vòng.      B. 45 vòng.

C. 180 vòng.      D. 32 vòng.

Lời giải

Chọn B.

Gọi N là tổng số số vòng dây của 4 cuộn trong phần ứng. Ta có:

Số vòng dây trong mỗi cuộn: = N/4 = 45 vòng

Câu 6.

Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127V, tần số 50Hz. Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có đện trở thuần 12Ω và độ tự cảm 51mH. Cường độ dòng điện qua các tải là

A. 7,86A.      B. 6,35A.

C. 11A      D. 7,1A.

Lời giải

Chọn C.

Tổng trở của tải:

Điện áp dây: = √3 = 127√3 = 220 V

Cường độ dòng điện qua các tải: I = /Z = 11 A

Câu 7.

Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127V, tần số 50Hz. Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có đện trở thuần 12Ω và độ tự cảm 51mH. Công suất do các tải tiêu thụ là

A. 838,2W.      B. 2514,6W.

C. 1452W.      D. 4356W.

Lời giải

Chọn D.Ta có: P = Icosφ = IR/Z = 3.220.11.12/20 = 4356 W

Câu 8.

Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu theo hình sao vào một mạng điện ba pha có điện áp dây 380V. Động cơ có công suất 5kW và cosφ = 0,8. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là

A. 5,48A.      B. 3,2A.

C. 9,5A.      D. 28,5A.

Lời giải

Chọn C.

Ta có:

Câu 9.

Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 1000vòng. Từ thông xoay chiều trong lõi biến thế có tần số 50Hz và giá trị cực đại 0,5mWb. Suất điện động hiệu dụng của cuộn thứ cấp là:

A. 111V.      B. 157V.

C. 500V.      D. 353,6V.

Lời giải

Chọn A.

Ta có:

Câu 10.

Một biến thế dùng trong máy thu vô tuyến điện có cuộn sơ cấp gồm 1000vòng mắc vào mạng điện 127V và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 6,35V; 15V; 18,5V. Số vòng dây của mỗi cuộn thứ cấp lần lượt là

A. 71vòng; 167vòng; 207vòng.

B. 71vòng; 167vòng; 146vòng.

C. 50vòng; 118vòng; 146vòng.

D. 71vòng; 118vòng; 207vòng.

Lời giải

Chọn C.

Ta có:

Câu 11.

Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên 110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20Ω. Điện năng hao phí trên đường dây là

A. 6050W.      B. 5500W.

C. 2420W.      D. 1653W.

Lời giải

Chọn D.

Ta có:

Câu 12.

Cuộn sơ cấp của một máy biến áp gồm 1100 vòng được mắc vào mạng điện xoay chiều. Cuộn thứ cấp gồm 220 vòng dây nối với 20 bóng đèn giống nhau có kí hiệu 12 V – 18 W mắc 5 dãy song song trên mỗi dãy có 4 bóng đèn. Biết các bóng đèn sáng bình thường và hiệu suất của máy biến áp 96%. Cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là

A. 1,5625 A và 7,5 A

B. 7,5 A và 1,5625 A

C. 6 A và 1,5625 A

D. 1,5625 A và 6 A

Lời giải

Chọn ACâu 13.

Một máy hạ áp hiệu suất 90% có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp 2,5. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 220 V – 396 W, có hệ số công suất 0,8. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là

A. 0,8A và 2,5 A

B. 1A và 1,6A

C. 0,8A và 2,25A

D. 1 A và 2,5 A

Lời giải

Chọn CCâu 14.

Một máy hạ áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2,5. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 220V – 440W, có hệ số công suất 0,8. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là

A. 0,8A và 2,5 A

B. 1A và 1,6A

C. 1,25A và 1,6A

D. 1 A và 2,5 A

Lời giải

Chọn ACâu 15.

Máy biến áp tự ngẫu dùng cho các tải có công suất nhỏ là một máy biến áp chỉ có một cuộn dây. Biến thế tự ngẫu cuộn ab gồm 1000 vòng. Vòng dây thứ 360 kể từ a được nối với chốt c. Người ta nối a, b với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz (cuộn ab lúc này gọi là cuộn sơ cấp) và nối bc với R = 10 Ω (đoạn bc lúc này gọi là cuộn thứ cấp). Tính dòng điện đưa vào biến thế. Bỏ qua mọi hao phí trong biến thế.

A. 9,6125 A      B. 6,7 A

C. 9,0112 A      D. 14,08 A.

Lời giải

Chọn CCâu 16.

Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm bốn nhánh nhưng chỉ có hai nhánh được quấn hai cuộn dây. Khi mắc một cuộn dây vào điện áp xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 (có 1000 vòng) vào điện áp hiệu dụng 60 V thì ở cuộn 2 khi để hở có điện áp hiệu dụng là 40 V. Số vòng dây của cuộn 2 là

A. 2000 vòng      B. 200 vòng

C. 600 vòng      D. 400 vòng

Lời giải

Chọn ACâu 17.

Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm 5 nhánh nhưng chỉ có hai nhánh được quấn hai cuộn dây. Khi mắc một cuộn dây vào điện áp xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 vào điện áp hiệu dụng 120 V thì ở cuộn 2 khi để hở có điện áp hiệu dụng . Khi mức cuộn 2 với điện áp hiệu dụng thì điện áp hiệu dụng ở cuộn 1 khi để hở là

A. 22,5 V      B. 60 V

C. 30 V      D. 45 V

Lời giải

Chọn ACâu 18.

Cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng cuộn sơ cấp có = 1100 vòng và cuộn thứ cấp có = 2200 vòng. Dùng dây dẫn có tổng điện trở R để nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định là = 82 V thì khi không nối tải điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là = 160 V. Tỉ số giữa điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn sơ cấp là

A. 0,19      B. 0,15

C. 0,42      D. 0,225

Lời giải

Chọn DCâu 19.

Máy biến thế mà cuộn sơ cấp có 1100 vòng dây và cuộn thứ cấp có 2200 vòng. Nối 2 đầu của cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều 40 V – 50 Hz. Cuộn sơ cấp có điện trở thuần 3 Ω và cảm kháng 4 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là

A. 80 V      B. 72 V

C. 64 V      D. 32 V

Lời giải

Chọn CCâu 20.

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 300 V. Nếu giảm bớt một phần ba tổng số vòng dây của cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là

A. 100 V      B. 200 V

C. 220 V      D. 110 V

Lời giải

Chọn BCâu 21.

(ĐH-2010) Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng

A. 100 V      B. 200 V

C. 220 V      D. 110 V

Lời giải

Chọn BCâu 22.

Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100 V. Nếu chỉ tăng thêm n vòng dây ở cuộn dây sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U. Nếu chỉ giảm đi n vòng dây ở cuộn dây sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Nếu chỉ tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 50 V      B. 60 V

C. 100 V   D. 120 V

Lời giải

Chọn BCâu 23.

Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng thứ cấp là 20 V. Nếu tăng số vòng dây thứ cấp 60 vòng thì điện áp hiệu dụng thứ cấp là 25 V. Nếu giảm số vòng dây thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng thứ cấp là

A. 10 V      B. 12,5 V

C. 17,5 V      D. 15 V

Lời giải

Chọn BCâu 24.

(ĐH-2011) Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp

A. 40 vòng dây

B. 84 vòng dây

C. 100 vòng dây

D. 60 vòng dây

Lời giải

Chọn DCâu 25.

Cần truyền tải công suất điện và điện áp nhất định từ nhà máy đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có đường kính dây là d. Thay thế dây truyền tải điện bằng một dây khác cùng chất liệu nhưng có đường kính 2d thì hiệu suất tải điện là 91%. Hỏi khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu nhưng có đường kính 3d thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là bao nhiêu?

A. 96%      B. 94%

C. 92%      D. 95%

Lời giải

Chọn A