Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (2)

Câu 1:

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì

A.

tấm kẽm mất dần điện tích dương.

B.

tấm kẽm mất dần điện tích âm.

C.

tấm kẽm trở nên trung hoà về điện.

D.

điện tích âm của tấm kẽm không đổi.

Lời giải

Đáp án: D

Giới hạn quang điện của kẽm là tia tử ngoại.

Câu 2:

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A.

bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.

B.

công thoát của các êlectron ở bề mặt kim loại đó.

C.

bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó.

D.

hiệu điện thế hãm.

Lời giải

Đáp án: D

Định luật 1 quang điện: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng λ

, λ được gọi là giới hạn quang điện của kim loại: λ ≤ λ

Câu 3:

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện nào sau đây?

A.

Tần số lớn hơn giới hạn quang điện.

B.

Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện.

C.

Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

D.

Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Lời giải

Đáp án: C

Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng λ, λ được gọi là giới hạn quang điện của kim loại: λ ≤ λ

Câu 4:

Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoà:

A.

Triệt tiêu, khi cường độ chùm sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị goới hạn.

B.

tỉ lệ với bình phương cường độ chùm sáng.

C.

tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chùm sáng.

D.

tỉ lệ với cường độ chùm sáng.

Lời giải

Đáp án: D

Định luật 2 quang điện: Đối với mỗi ánh sáng thích hợp (có λ ≤ λ), cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích.

Câu 5:

Điều nào dưới đây sai, khi nói về những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?

A.

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dòng quang điện triệt tiêu.

B.

Dòng quang điện vẫn còn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anốt và catôt của tế bào quang điện bằng không.

C.

Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.

D.

Giá trị của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.

Lời giải

Đáp án: C

Theo định luật 2: Cường độ dòng điện bão hoà phụ thuộc vào cường độ ánh sáng.

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây khi nói về hiện tượng quang điện là đúng ?

A.

Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

B.

Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng.

C.

Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác.

D.

Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Lời giải

Đáp án: A

Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài, thường gọi tắt là hiện tượng quang điện. Các êlectron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại gọi là quang electron hay electron quang điện.

Câu 7:

Phát biểu mào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A.

Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.

B.

Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.

C.

Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.

D.

Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

Lời giải

Đáp án: C

Năng lượng chùm sáng phụ thuộc vào tần số, vậy phụ thuộc bước sóng.

Câu 8:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện.

A.

Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.

B.

Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.

C.

Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

D.

Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

Lời giải

Đáp án: C

Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

Câu 9:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.

B.

Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.

C.

Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.

D.

Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch.

Lời giải

Đáp án: A

Theo định nghĩa: “Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp”.

Câu 10:

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng

A.

B.

0,1 μm.   0,2 μm.

C.

D.

0,3 μm.   0,4 μm

Lời giải

Đáp án: D

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện λ ≤ λ

.

Câu 11:

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A.

Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

B.

Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

C.

Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

D.

Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

Lời giải

Đáp án: A

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện λ ≤ λ

. λ

gọi là giới hạn quang điện. Do đó giới hạn quang điện của mỗi kim loại là bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

Câu 12:

Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hòa khi

A.

Tất cả các electron bật ra từ catôt khi catôt được chiếu sáng đều đi về được anôt.

B.

Tất cả các electron bật ra từ catôt khi catôt được chiếu sáng đều quay trở về được catôt.

C.

Có sự cân bằng giữa số electron bật ra từ catôt và số electron bị hút quay trở lại catôt.

D.

Số electron đi về được catôt không đổi theo thời gian.

Lời giải

Đáp án: A

Khi chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào catôt của một tế bào quang điện, thì số electron bật ra khỏi catôt một phần bị hút về anôt, một phần quay trở lại catôt. Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hòa khi tất cả các electron bật ra từ catôt đều đi về anôt.

Câu 13:

Dòng quang điện tồn tại trong tế bào quang điện khi

A.

Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có cường độ lớn và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của TBQĐ là

> 0.

B.

Chiếu vào catốt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng dài.

C.

Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng ngắn thích hợp.

D.

Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng ngắn thích hợp và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của TBQĐ là phải lớn hơn hiệu điện thế hãm Uh

Lời giải

Đáp án: D

Dòng quang điện bị triệt tiêu hoàn toàn khi .

Câu 14:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại.

B.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc bước sóng của chùm ánh sáng kích thích.

C.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc tần số của chùm ánh sáng kích thích.

D.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc cường độ của chùm ánh sáng kích thích.

Lời giải

Đáp án: D

Theo định luật quang điện thứ 3: Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích và bản chất kim loại.

Câu 15:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi giới hạn quang điện λ của kim loại làm catôt nhỏ hơn bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

B.

Với ánh sáng kích thích có bước sóng λ ≥ λ thì cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích.

C.

Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catôt.

D.

Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.

Lời giải

Đáp án: C

Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catôt.

Câu 16:

Chiếu lần lượt hai chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ và λ vào catôt của một tế bào quang điện thu được hai đường đặc trưng V - A như hình vẽ 7.8. Kết luận nào sau đây là đúng?

A.

Bước sóng của chùm bức xạ 2 lớn hơn bước sóng của chùm bức xạ 1.

B.

Tần số của chùm bức xạ 1 lớn hơn tần số của chùm bức xạ 2.

C.

Cường độ của chùm sáng 1 lớn hơn cường độ của chùm sáng 2.

D.

Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt đối với chùm bức xạ 1 lớn hơn đối với chùm bức xạ 2.

Lời giải

Đáp án: C

Theo định luật quang điện thứ 2: Đối với mỗi ánh sáng thích hợp (λ ≤ λ) cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích. Từ hình vẽ 7.8 ta thây > suy ra cường độ của chùm sáng 1 lớn hơn cường độ của chùm sáng 2

Câu 17:

Chọn câu đúng: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ vào catôt của tế bào quang điện có bước sóng giới hạn λ. Đường đặc trưng V – A của tế bào quang điện như hình vẽ 7.9 thì

A.

B.

λ > λ λ ≥ λ

C.

D.

λ < λ.   λ = λ

Lời giải

Đáp án: D

Từ hình vẽ ta thấy = 0, áp dụng công thức Anh-xtanh (hc/λ) = (hc/λ) + suy ra λ = λ.

Câu 18:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Khi tăng cường độ của chùm ánh sáng kích thích lên hai lần thì cường độ dòng quang điện tăng lên hai lần.

B.

Khi tăng bước sóng của chùm ánh sáng kích thích lên hai lần thì cường độ dòng quang điện tăng lên hai lần.

C.

Khi giảm bước sóng của chùm ánh sáng kích thích xuống hai lần thì cường độ dòng quang điện tăng lên hai lần.

D.

Khi ánh sáng kích thích gây ra được hiện tượng quang điện. Nếu giảm bước sóng của chùm bức xạ thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng lên.

Lời giải

Đáp án: D

Áp dụng công thức Anh-xtanh (hc/λ) = (hc/λ) + suy ra nếu giảm bước sóng của chùm bức xạ chiếu tới catôt thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng lên.

Câu 19:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế âm cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện.

B.

Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế âm cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện.

C.

Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế dương cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện.

D.

Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế dương cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện.

Lời giải

Đáp án: B

Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế âm cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện.

Câu 20:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.

B.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catôt.

C.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không phụ thuộc vào bước sóng của chùm ánh sáng kích thích.

D.

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của chùm ánh sáng kích thích.

Lời giải

Đáp án: C

Theo định luật quang điện thứ 3: Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích và bản chất kim loại.

Câu 21:

Theo giả thuết lượng tử của Plăng thì năng lượng

A.

của mọi êlectron .

B.

của một nguyên tử.

C.

của một phân tử.

D.

của một chùm sáng đơn sắc.

phải luôn luôn bằng số lần lượng tử năng lượng.

Lời giải

Đáp án: D

Chùm sáng đơn sắc.

Câu 22:

Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

A.

của mọi phôtôn đều bằng nhau.

B.

của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.

C.

giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.

D.

của phôtoon không phụ thuộc vào bước sóng.

Lời giải

Đáp án: B

Phôton hay lượng tử.

Câu 23:

Trong các công thức nêu dưới đây, công thức nào là công thức của Anh-xtanh về hiện tượng quang điện ngoài.

A.


B.


C.


D.

Lời giải

Đáp án: A

Đây là biểu thức Anhxtanh

Câu 24:

Theo các quy ước thông thường, công thức nào sau đây đúng cho trường hợp dòng quang điện triệt tiêu?

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Đáp án: C

Công điện trường do hiệu điện thế hãm sinh ra bằng động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện thì I = 0.

Câu 25:

Điều khảng định nào sau đây là sai khi nói về bản chất của ánh sáng?

A.

ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.

B.

Khi bước sóng của ánh sáng càng ngắn thì tính chất hạt thể hiện càng rõ nét, tính chất sóng càng ít thể hiện.

C.

Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét, ta rễ quan sát hiện tượng giao thoa ánh sáng.

D.

A hoặc B hoặc C sai.

Lời giải

Đáp án: C

Tính chất hạt rõ nét, giao thoa khó quan sát, tính chất sóng rõ nét thì giao thoa dễ quan sát.

Câu 26:

Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.

Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một photon mang năng lượng.

B.

Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôton trong chùm.

C.

Khi ánh sáng truyền đi các phôton ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng.

D.

Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

Lời giải

Đáp án: D

Năng lượng của phôton ánh sáng được tính theo công thức ε = hf, năng lượng của một phôton phụ thuộc vào tần số của phôton. Do đó kết luận: “Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau” là sai.

Câu 27:

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào catôt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,9V. Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là bao nhiêu?

A.

B.

5,2.

m/s.   6,2.m/s.

C.

D.

7,2.m/s.   8,2.m/s

Lời giải

Đáp án: D

Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron được tính theo công thức: = , suy ra = 8,2.m/s.

Câu 28:

Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm vào catôt của một tế bào quang điện, được làm bằng Na. Giới hạn quang điện của Na là 0,50μm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là

A.

3.28.m/s.

B.

4,67.m/s.

C.

5,45.m/s.

D.

6,33.m/s

Lời giải

Đáp án: B

Áp dụng công thức Anh-xtanh :

Câu 29:

Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,330μm. Để triệt tiêu dòng quang điện cần một hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,38V. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là

A.

B.

1,16eV.   1,94eV.

C.

D.

2,38eV.   2,72eV

Lời giải

Đáp án: C

Áp dụng công thức Anh-xtanh (hc/λ) = A + ta suy ra A = 2,38eV

Câu 30:

Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,330μm. Để triệt tiêu dòng quang điện cần một hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,38V. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là

A.

B.

0,521μm.   0,442μm.

C.

D.

0,440μm.   0,385μm

Lời giải

Đáp án: A

Áp dụng công thức Anh-xtanh (hc/λ) = (hc/λ) + suy ra λ = 0,521μm.

Câu 31:

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,276μm vào catôt của một tế bào quang điện thì hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối bằng 2V. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là

A.

B.

2,5eV.   2,0eV.

C.

D.

1,5eV.   0,5eV

Lời giải

Đáp án: A

Áp dụng công thức Anh-xtanh (hc/λ) = A +

Suy ra:

Đổi sang đơn vị eV ta được A = 2,5eV

Câu 32:

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5μm vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66μm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là

A.

B.

2,5.m/s.   3,7.m/s.

C.

D.

4,6.m/s.   5,2.m/s

Lời giải

Đáp án: C

Áp dụng công thức Anh-xtanh :

Câu 33:

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5μm vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66μm. Hiệu điện thế cần đặt giữa anôt và catôt để triệt tiêu dòng quang điện là

A.

B.

0,2V.   - 0,2V.

C.

D.

0,6V.   - 0,6V

Lời giải

Đáp án: D

Áp dụng công thức Anh-xtanh (hc/λ) = (hc/λ) + suy ra = ((hc/λ) - (hc/λ))/e = 0,6V

Câu 34:

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,20μm vào một quả cầu bằng đồng, đặt cô lập về điện. Giới hạn quang điện của đồng là 0,30μm. Điện thế cực đại mà quả cầu đạt được so với đất là

A.

B.

1,34V.   2,07V.

C.

D.

3,12V.   4,26V

Lời giải

Đáp án: B

Áp dụng công thức Anh-xtanh đối với quả cầu cô lập về điện có điện thế cực đại , ta suy ra = 2,07V.

Câu 35:

Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ = 0,30μm. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là

A.

B.

1,16eV.   2,21eV.

C.

D.

4,14eV.   6,62eV

Lời giải

Đáp án: C

Công thoát kim koại làm catôt là A = hc/λ = 4,14eV.

Câu 36:

Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,18μm vào catôt của một tế bào quang điện. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ = 0,30μm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là

A.

B.

9,85.m/s.   8,36.m/s.

C.

D.

7,56.m/s.   6,54.m/s

Lời giải

Đáp án: A

Áp dụng công thức Anh-xtanh :

Câu 37:

Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,18μm vào catôt của một tế bào quang điện. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ = 0,30μm. Hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là

A.

= - 1,85V.

B.

= - 2,76V.

C.

= - 3,20V.

D.

= - 4,25V

Lời giải

Đáp án: B

Áp dụng công thức Anh-xtanh hc/λ = hc/λ + | suy ra | = (hc/λ - hc/λ)/e = 2,76V

Vậy = -2,76V

Câu 38:

Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát là 2,2eV. Chiếu vào catôt bức xạ điện từ có bước sóng λ. Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt có một hiệu điện thế hãm = = 0,4V. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là

A.

0,4342.m.

B.

0,4824.m.

C.

0,5236.m.

D.

0,5646.m

Lời giải

Đáp án: D

Ta có:

Câu 39:

Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát là 2,2eV. Chiếu vào catôt bức xạ điện từ có bước sóng λ. Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt có một hiệu điện thế hãm = = 0,4V. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là

A.

3,75.m/s.

B.

4,15.m/s.

C.

3,75.m/s.

D.

4,15.m/s

Lời giải

Đáp án: A

Ta có:

Thay số ta được = 3,75.m/s

Câu 40:

Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát là 2,2eV. Chiếu vào catôt bức xạ điện từ có bước sóng λ. Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt có một hiệu điện thế hãm = = 0,4V. Tần số của bức xạ điện từ là

A.

3,75.Hz.

B.

4,58.Hz.

C.

5,83.Hz.

D.

6,28.Hz

Lời giải

Đáp án: D

Áp dụng công thức Anh-xtanh hf = hc/λ + suy ra f = 6,28.Hz