Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (2)

Câu 1:

Để tạo một chùm tia X, chỉ cần phóng một chùm êlectron có vận tốc lớn, cho đập vào

A.

Một vật rắn bất kì.

B.

Một vật rắn có nguyên tử lượng lớn.

C.

Một vật rắn, lỏng, khí bất kì.

D.

Một vật rắn hoặc lỏng bất kì.

Lời giải

Đáp án C

Câu 2:

Tia Rơn-ghen hay tia X là sóng điện từ có bước sóng

A.

lớn hơn tia hồng ngoại.

B.

nhỏ hơn tia tử ngoại.

C.

nhỏ quá, không đo được.

D.

không đo được, vì không tạo được hiện tượng giao thoa.

Lời giải

Đáp án B

Câu 3:

Tia Rơn-ghen có

A.

cùng bản chất với siêu âm.

B.

bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

C.

cùng bản chất với sóng vô tuyến điện.

D.

điện tích âm.

Lời giải

Đáp án C

Câu 4:

Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia gamma đều là

A.

sóng cơ học, có bước sóng khác nhau.

B.

sóng vô tuyến điện, có bước sóng khác nhau.

C.

sóng điện từ, có bước sóng khác nhau.

D.

sóng ánh sáng, có bước sóng giống nhau.

Lời giải

Đáp án C

Câu 5:

Tia hồng ngoại có bước sóng

A.

nhỏ hơn so với ánh sáng vàng.

B.

lớn hơn so với các tia sáng đỏ.

C.

nhỏ hơn so với các tia sáng tím.

D.

có thể lớn hơn, hoặc nhỏ hơn tia sáng vàng của natri.

Lời giải

Đáp án B

Trên quang phổ, bước sóng của các bức xạ giảm dần từ màu tím đến màu đỏ. Do đó, nếu từ màu đỏ, ta đi theo chiều ngược lại, tức là từ màu đỏ sang miền hồng ngoại, thì bước sóng phải tăng dần.

Câu 6:

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

A.

Tác dụng quang điện.

B.

Tác dụng quang học.

C.

Tác dụng nhiệt.

D.

Tác dụng hóa học (làm đen phim ảnh).

Lời giải

Đáp án C

Câu 7:

Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ

A.

mắt không nhìn thấy, ở ngoài miền tím của quang phổ.

B.

có bước sóng lớn hơn bức xạ màu tím.

C.

không làm đen phim ảnh.

D.

có tần số thấp hơn, so với bức xạ hồng ngoại.

Lời giải

Đáp án A

Câu 8:

Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ

A.

lò sưởi điện.

B.

lò vi sóng.

C.

hồ quang điện.

D.

màn hình vô tuyến.

Lời giải

Đáp án C

Hồ quang điện có nhiệt độ từ 3000K đến 4000K trở lên, nên phát nhiều tia tử ngoại.

Câu 9:

Kí hiệu các loại bức xạ như sau: (I) Ánh sáng nhìn thấy; (II) Tia tử ngoại; (III) Tia hồng ngoại.

Một bóng đèn thủy ngân ở các cột chiếu sáng đường phố sẽ phát ra những loại bức xạ nào kể trên?

A.

Chỉ (I).

B.

(II) và (III).

C.

(I) và (II).

D.

Cả (I), (II) và (III).

Lời giải

Đáp án D

Bóng đèn thủy ngân phát ra các loại tia sau: tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại. Việc phát ra ánh sáng nhìn thấy là hiển nhiên. Để nhận biết xem đèn thủy ngân có phát ra tia tử ngoại và tia hồng ngoại hay không ta có thể có các cách sau: Chiếu ánh sáng của đèn thủy ngân vào khe máy quang phổ rồi dùng pin nhiệt điện để nghiên cứu. Dùng các kính lọc đặc biệt lọc hết tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy, chỉ cho tia tử ngoại đi qua. Thử tia tử ngoại bằng tác dụng phát quang của nó.

Câu 10:

Tia hồng ngoại không có tính chất hoặc tác dụng nào sau đây?

A.

Gây ra hiệu ứng quang điện ở một số chất bán dẫn.

B.

Tác dụng lên một kim loại kính ảnh đặc biệt gọi là kính ảnh hồng ngoại.

C.

Tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt.

D.

Làm một số chất phát quang.

Lời giải

Đáp án D

Câu 11:

Tia tử ngoại không có tác dụng và công dụng nào sau đây?

A.

Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

B.

Gây ra các hiệu ứng quang hóa, quang hợp.

C.

Có tác dụng sinh học, hủy diệt tế bào, khử trùng.

D.

Dùng để sấy khô các sản phẩm nông, công nghiệp.

Lời giải

Đáp án D

Câu 12:

Tia Rơn-ghen

A.

có lác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm.

B.

chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catôt làm bằng kim loại kiềm.

C.

không đi qua được lớp chì dày vài milimét, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia Rơn-ghen.

D.

không tác dụng lên kính ảnh.

Lời giải

Đáp án C

Câu 13:

Đáp án phát biểu sai.

Tia hồng ngoại

A.

có tác dụng ion hóa không khí.

B.

có tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt.

C.

có tác dụng lên một số loại kính ảnh.

D.

có bản chất là sóng điện từ.

Lời giải

Đáp án A

Câu 14:

Nguồn không phát ra tia tử ngoại hoặc ánh sáng trông thấy là các vật

A.

có nhiệt độ lớn hơn 500ºC và nhỏ hơn 2500ºC.

B.

có nhiệt độ nhỏ hơn 500ºC.

C.

có nhiệt độ lớn hơn 2500ºC.

D.

có dòng điện cường độ lớn chạy qua.

Lời giải

Đáp án B

Câu 15:

Trong các bức xạ điện từ có tần số nêu dưới dây, bức xạ nào thuộc tia tử ngoại?

A.

f = 2.Hz.

B.

f = 6.Hz.

C.

f = 3.Hz.

D.

f = 3.Hz.

Lời giải

Đáp án C

Câu 16:

Tia tử ngoại có

A.

Tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng trông thấy.

B.

bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

C.

Tác dụng quang điện.

D.

Tốc độ nhỏ hơn tốc độ của ánh sáng trông thấy.

Lời giải

Đáp án C

Câu 17:

Tính chất nào sau đây không thuộc tia Rơn-ghen?

A.

Làm phát quang nhiều chất.

B.

Có tác dụng sinh lí mạnh.

C.

Làm ion hóa không khí.

D.

Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.

Lời giải

Đáp án D

Câu 18:

Người ta không dùng tia Rơn-ghen trong công việc gì nêu sau đây?

A.

Chụp ảnh trong đêm.

B.

Kiểm tra chất lượng các sản phẩm đúc.

C.

Chữa bệnh ung thư.

D.

Chụp, chiếu điện.

Lời giải

Đáp án A

Câu 19:

Trong một ống tia X, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 20kV, dòng điện trong ống là 12mA. Giả sử chỉ có 0,5% động năng của chùm electron khi đập vào anôt được chuyển thành năng lượng của tia X. Chùm tia X có công suất là

A.

B.

0,1W.    1,2W.

C.

D.

2,0W.    240W.

Lời giải

Đáp án B

Tổng động năng của các êlectron đập vào anôt trong 1 giây bằng công suất tiêu thụ UI của ống tia X. Vậy chùm tia X có công suất là:

Câu 20:

Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống phát tia Rơn-ghen thêm 2kV, thì tốc độ của các êlectron đến anôt tăng thêm 1.107m/s. Bỏ qua tốc độ ban đầu của các electron khi bắn ra khỏi catôt. Khi chưa tăng hiệu điện thế, tốc độ của các êlectron đến anôt là

A.

3.107m/s.

B.

8,0.107m/s.

C.

1,55.108m/s.

D.

1,0.108m/s.

Lời giải

Đáp án A

Từ các phương trình:

Câu 21:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Một trong những điểm chung của các tia hồng ngoại, tử ngoại và Rơn-ghen là

A.

đều có bản chất là sóng điện từ.

B.

đều có tác dụng ion hóa không khí.

C.

đều có tốc độ bằng nhau trong chân không.

D.

đều có thể gây ra hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ.

Lời giải

Đáp án B

Câu 22:

Đáp án cách sắp xếp đúng các tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại theo chiều giảm của tần số

A.

Tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại.

B.

Tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy.

C.

Tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D.

Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng trông thấy, tia hồng ngoại.

Lời giải

Đáp án D

Câu 23:

Các bức xạ có tần số từ Hz đến Hz đều có tính chất chung là

A.

có khả năng tác dụng lên một số loại phim ảnh.

B.

không nhìn thấy.

C.

có tác dụng sinh học rõ rệt.

D.

có khả năng gây hiệu ứng quang điện đối với các kim loại.

Lời giải

Đáp án A

Các bức xạ có bước sóng nằm trong khoảng 3. đến 3. thuộc tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại nên có tính chất chung là có khả năng tác dụng lên một số loại phim ảnh.

Câu 24:

Đáp án phát biểu đúng.

A.

Tia tử ngoại không có tác dụng nhiệt.

B.

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại không có tác dụng hóa học.

C.

Tia hồng ngoại không có tác dụng quang điện.

D.

Cả A, B, C đều sai.

Lời giải

Đáp án D

Nhờ tác dụng nhiệt mà ta phát hiện ra tia hồng ngoại.

Hai tia này có tác dụng lên phim, giấy ảnh; đó là tác dụng hóa học.

Tia hồng ngoại có tác dụng quang điện trong hiện tượng quang điện trong.

Câu 25:

Đáp án phát biểu sai.

Người ta ứng dụng tia X để khám bệnh nhờ

A.

Tính chất đâm xuyên.

B.

Tác dụng hóa học.

C.

Tác dụng phát quang.

D.

Tác dụng sinh lí.

Lời giải

Đáp án D

Dùng tác dụng đâm xuyên và tác dụng phát quang để chiếu điện. Dùng tác dụng đâm xuyên và tác dụng hóa học để chụp điện.