Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1. [THPT QG năm 2015 – Câu 10 - M138] :

Sóng điện từ

A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.

B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.

C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.

D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.

Lời giải

Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không.

Đáp án: B

Câu 2. [THPT QG năm 2016 – Câu 5 – M536] :

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Lời giải

Bước sóng của sóng điện từ λ = c/f

Đáp án: C

Câu 3. [THPT QG năm 2017 – Câu 12 – MH2] :

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có bộ phận nào sau đây?

A. Micrô.

B. Mạch biến điệu.

C. Mạch tách sóng.

D. Anten.

Lời giải

Máy phát và thu thanh đều có Anten.

Đáp án: D

Câu 4. [THPT QG năm 2016 – Câu 21 – M536] :

Khi nói về sóng điện tử, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sóng điện từ không mang năng lượng.

B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

C. Sóng điện từ là sóng dọc.

D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thiên điều hòa lệch pha nhau 0,5

Lời giải

Sóng điện từ truyền được trong chân không là tính chất của sóng điện từ.

Đáp án: B

Câu 5. [THPT QG năm 2017 – Câu 2 – M201] :

Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhở sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này này thuộc dải

A. sóng trung.

B. sóng cực ngắn.

C. sóng ngắn.

D. sóng dài.

Lời giải

Sóng vô tuyến ứng dụng trong lĩnh vực này là sóng cực ngắn

Đáp án: B

Câu 6. [THPT QG năm 2017 – Câu 20 – M201] :

Một sóng điện từ có tần số 30 MHz thì có bước sóng là

A. 16 m.   B. 9 m.

C. 10 m.   D. 6 m.

Lời giải

Đáp án: C

Câu 7. [THPT QG năm 2017 – Câu 12 – M202] :

Một người đang dùng điện thoại di động đề thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra

A. bức xạ gamma.

B. tia tử ngoại.

C. tia Rơn-ghen.

D. sóng vô tuyến.

Lời giải

Điện thoại phát ra sóng vô tuyến để liên lạc.

Đáp án: D

Câu 8. [THPT QG năm 2017 – Câu 20 – M202] :

Một sóng điện từ có tần số 90 MHz, truyền trong không khí vói tốc độ 3. m/s thì có bước sóng là

A. 3,333 m.   B. 3,333 km.

C. 33,33 km.   D. 33,33 m.

Lời giải

λ = c/f = 3,3333(m)

Đáp án: A

Câu 9. [THPT QG năm 2017 – Câu 21 – M202] :

Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

A. của cả hai sóng đều giảm.

B. của sóng điện từ tăng, của sóng âm giảm.

C. của cả hai sóng đều không đổi.

D. của sóng điện từ giảm, cùa sóng âm tăng.

Lời giải

Khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì cả hai sóng đều có tần số không đổi.

   +) Sóng điện từ: vận tốc và bước sóng đều giảm n (chiết suất của thủy tinh) lần.

   +) Sóng âm: vận tốc tăng, bước sóng tăng.

Đáp án: C

Câu 10. [THPT QG năm 2017 – Câu 6 – M203] :

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là

A. biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ.

B. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

C. làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống.

D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Lời giải

Biến điệu là trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần.

Đáp án: B

Câu 11. [THPT QG năm 2017 – Câu 21 – M203] :

Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là . Khi cảm ứng từ tại M bằng 0, thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là

A. 0,.   B. .

C. .   D. 0,.

Lời giải

Trong sóng điện từ thì tại cùng một vị trí cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha, với hai đại lượng cùng pha, ta có

Đáp án: A

Câu 12. [THPT QG năm 2017 – Câu 10 – MH1] :

Sóng điện từ

A. Là sóng dọc và truyền được trong chân không.

B. Là sóng ngang và truyền được trong chân không.

C. Là sóng dọc và không truyền được trong chân không.

D. Là sóng ngang và không truyền được trong chân không.

Lời giải

Sóng điện từ là sóng ngang không truyền được trong chân không.

Đáp án: D

Câu 13. [THPT QG năm 2017 – Câu 11 – MH1] :

Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng trung.   B. sóng ngắn.

C. sóng dài.   D. sóng cực ngắn.

Lời giải

Là sóng cực ngắn.

Đáp án: D

Câu 14. [THPT QG năm 2018 – Câu 2 – M201] :

Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?

A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.

B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.

C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung.

D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

Lời giải

Bước sóng càng dài thì tần só càng nhỏ.

Đáp án: D

Câu 15. [THPT QG năm 2018 – Câu 4 – M203] :

Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

A. nước.

B. thủy tinh.

C. chân không.

D. thạch anh.

Lời giải

Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc lớn nhất bằng vận tốc ánh sáng c = 3. m/s

Đáp án: C

Câu 16. [THPT QG năm 2018 – Câu 1 – M210] :

Trong chiếc điện thoại di động

A. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

B. chi có máy thu sóng vô tuyến.

C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

Lời giải

Trong chiếc điện thoại di động có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Đáp án: C

Câu 17. [THPT QG năm 2018 – Câu 2 – M206] :

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ hoặc giao thoa.


Lời giải

Sóng điện từ truyền được trong chân không.

Đáp án: C

Câu 18. [THPT QG năm 2019 – Câu 7 – MH] :

Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch tách sóng.

B. Mạch khuếch đại.

C. Micro.

D. Anten phát.

Lời giải

Trong sơ đồ khối của máy phát thanh không có mạch tách sóng

Đáp án: A

Câu 19. [THPT QG năm 2019 – Câu 15 – M218] :

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng 1500 m. Lấy c = 3.

Biết sóng điện từ, thành phần từ trường tại một điểm biến thiên điều hòa với tần số f Giá trị của f là

A.2.

Hz   B.

Hz

C. π Hz   D.2π Hz

Lời giải

f = c/λ = 2. Hz

Đáp án: A

Câu 20. [THPT QG năm 2019 – Câu 3 – M223] :

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng

A. tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần

B. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm

C. đưa sóng cao tần ra loa

D. đưa sóng siêu âm ra loa

Lời giải

Mạch tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần.

Đáp án: A

Câu 21. [THPT QG năm 2019 – Câu 17 – M223] :

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng 3000m. Lấy c = 3.m/s. Biết trong sóng điện từ, thành phần điện trường tại một điểm biến thiên với tần số f. Giá trị của f là

A. 2.Hz   B. 2π.Hz

C. Hz   D. π.Hz

Lời giải

Điện trường lan truyền với tần số gấp đôi tần số của sóng f = c/λ = Hz

Đáp án: C

Câu 22. [THPT QG năm 2019 – Câu 11 – M206] :

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phận nào sau đây ở máy phát thanh dùng để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số?

A. Mạch biến điệu   B. Anten phát

C. Micrô   D. Mạch khuếch đại

Lời giải

Micro để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số.

Đáp án: C

Câu 23. [THPT QG năm 2019 – Câu 13 – M206] :

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng 3000 m. Lấy c = 3.m/s. Biết trong sóng điện từ, thành phần từ trường tại một điểm biến thiên điều hòa với chu kì T. Giá trị của T là

A. 4.s   B. 2.s

C. s   D. 3.s.

Lời giải

T = λ/v = 3000/3. = s

Đáp án: C

Câu 24. [THPT QG năm 2019 – Câu 5 – M213] :

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phận nào sau đây ở máy thu thanh dùng để biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số?

A. Loa.

B. Anten thu.

C. Mạch khuyếch đại.

D. Mạch tách sóng.

Lời giải

Loa là bộ phận biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số.

Đáp án: A

Câu 25. [THPT QG năm 2019 – Câu 21 – M213] :

Một sóng điện từ lan truyền trong chận không với bước sóng 6000m. Lấy c = 3.m/s. Biết trong sóng điện từ thành phần điện trường tại một điểm biến thiên điều hòa với chu kỳ T. Giá trị của T là

A.2.s   B. 3.s.

C. 4.s.   D. 5.s.

Lời giải

T = λ/c = 6000 / 3. = 2.(s)

Đáp án: A

Câu 26. [THPT QG năm 2017 – Câu 28 – M201] :

Một mạch dao động ở máy vào của một máy thu thanh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 3 µH và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3. m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

A. từ 100 m đến 730 m.

B. từ 10 m đến 73 m.

C. từ 1 m đến 73 m.

D. từ 10 m đến 730 m.

Lời giải

Đáp án: B

Câu 27. [THPT QG năm 2017 – Câu 29 – M204] :

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5(µH) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.(m/s), để thu được sóng điện từ có bước sóng từ 40(m) đến 1000(m) thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị

A. từ 9(pF) đến 5,63(nF).

B. từ 90(pF) đến 5,63(nF).

C. từ 9(pF) đến 56,3(nF).

D. từ 90(pF) đến 56,3(nF).

Lời giải

Đáp án: D

Câu 28. [THPT QG năm 2019 – Câu 32 – MH] :

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách nhau 45 m. Biết sóng này có thành phần điện trường tại mỗi điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số 5 MHz. Lấy c = 3. m/s. Ở thời điểm t, cường độ điện trường tại M bằng 0. Thời điểm nào sau đây cường độ điện trường tại N bằng 0?

A. t + 225 ns.   B. t + 230 ns.

C. t + 260 ns.   D. t + 250 ns.

Lời giải

Đáp án: D

Câu 29. [THPT QG năm 2017 – Câu 30 – M202] :

Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình B = cos(2π..t + π/3) ( > 0, t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là

Lời giải

Đáp án: C