Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1:

[THPT QG năm 2017 – Câu 37 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Gọi là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm R và L, là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện C. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của theo giá trị của biến trở R. Khi giá trị của R bằng 80 Ω thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là

A. 160 V.   B. 140 V.

C. 1,60 V.   D. 180 V.

Lời giải

Đáp án: C

Ta có

Câu 2:

[THPT QG năm 2016 – Câu 33 – M536] Đặt điện áp u = U√2cosωt (với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. R là biến trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Biết LCω = 2. Gọi P là công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. Đồ thị trong hệ tọa độ vuông góc ROP biểu diễn sự phụ thuộc của P vào R trong trường hợp K mở ứng với đường (1) và trong trường hợp K đóng ứng với đường (2) như hình vẽ. Giá trị của điện trở r bằng

A. 180Ω   B. 60Ω   C. 20Ω   D. 90Ω

Lời giải

Đáp án: A

Từ LCω = 2 ⇒ =

Khi K đóng: =

Từ đồ thị: = = 5a (1)

Chú ý khi đạt max thì = > 20 Ω

Tại giá trị R = 20 Ω , có = = 3a (2)

Từ (1) và (2) suy ra = 60 Ω (loại nghiệm nhỏ hơn 20).

Khi K mở:

=

Từ đồ thị ta thấy khi R = 0Ω thì

= = 3a (3)

Kết hợp (2) và (3) ta có phương trình

- 200r + 3600 = 0 ⇒ .

Chú ý rằng r > - | .

Câu 3:

[THPT QG năm 2015 – Câu 47 - M138] Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp u = cosωt ( không đổi, ω = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết ; trong đó, điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là

A. 1,95. F.   B. 5,20. F.

C. 5,20. F   D. 1,95. F.

Lời giải

Đáp án: D

Khi = 0 thì = 0,0015

= + . . 0 =

= 0,0015; = .

Ta có: = (1 + . )

= (1 + . )

Trên đồ thị lấy điểm có tọa độ:

= 0,0095 và = 2. Ω thì có:

0,0095 = 0,0015(1 + .2.)

= = . = 1633

⇒ C = = 1,95. F.