Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 9: Writing (trang 33)

Unit 9: Choosing a career

Unit 9: Writing (trang 33)

1. Read the job application letter and answer the question that follows. (Đọc lá thư xin việc và trả lời các câu hỏi sau)

2. Read the job advert and think about the qualities, skills, and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo công việc và suy nghĩ về những phẩm chất, kỹ năng và kinh nghiệm bạn có thể cầncho công việc)

Hướng dẫn dịch:

Tuyển hướng dẫn viên du lịch

Cho Công ty tư vấn du lịch Hoàn Kiếm

Chúng tôi cần những người trẻ tràn đầy năng lượng làm việc như những hướng dẫn viên du lịch địa phương cho công ty du lịch chúng tôi ở Hà Nội từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Trách nhiệm bao gồm trả lời điện thoại và đi cùng khách du lịch nước người trong các chuyến đi xung quanh thủ đô.

Tiếng Anh trôi chảy là bắt buộc. Xin hãy liên hệ:

Quản lý, Công ty tư vấn du lịch Hoàn Kiếm,

450 đường Nguyễn Du, Hà Nội.

3. Write a letter of 150-180 words applying for the job advertised in 2. You can use the tips provided below to help you. (Viết một lá thư từ 150-180 nộp đơn xin cho công việc được quảng cáotrong bài 2. Bạn có thể sử dụng những lời khuyên dưới đây để giúp bạn.)

Gợi ý

The Manager    327 QuangTrung St Ha Noi

Hoan Kiem Travel Agency

450 Nguyen Du St

Ha Noi

Dear Sir/ Madam,

I am writing in response to your recruitment advert for the position of a part-time tour guide.

Last year, I had work experience as a tour guide for four weeks for a local travel company in the city. My responsibilities included guiding foreign visitors to tourist places in the city, answering the phone, and serving the visitors when required.

I consider myself to be reliable and energetic individual. I am fluent in speaking English. If necessary, I can provide a reference from the local travel company.

I would be grateful for an opportunity to visit your travel agency and discuss my application with you in person. I can come for an interview on any afternoon during the week. If my application is successful, I will be available to start work from the 15th of August. Please find my CV attached to this letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Phan Ha Phuong